U nas każde dziecko znajdzie coś interesującego!

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w przedszkolu dla dzieci młodszych

Poranek

 • Zajęcia w zespołach, indywidualne inspirowane przez nauczyciela i swobodne działania w kącikach zainteresowań; prowadzenie obserwacji, działania wspomagające rozwój dziecka – praca indywidualna;
 • zabawy poranne.


Zajęcia w czasie przeznaczonym na realizację treści podstawy programowej

 • zajęcia wprowadzające dla całej grupy:
  zajęcia wprowadzające w wybraną tematykę wszystkie dzieci; podstawowym celem jest zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy; wzbudzenie odpowiednio wysokiego poziomu zainteresowania, które ma doprowadzić do przetwarzania informacji podczas działań indywidualnych;
  zajęcia doskonalące umiejętności dzieci prowadzone w zależności od potrzeb i możliwości dzieci; zadania stanowiące kontynuację rozpoczętego procesu uczenia się; koncentrujące się na przetwarzaniu wiedzy, nabywaniu, doskonaleniu umiejętności dzieci;
 • zajęcia w kącikach zainteresowań, prowadzone w zależności od potrzeb, zaciekawień i możliwości dzieci – realizowane w ciągu dnia:
  sytuacje edukacyjne – zajęcia ze wsparciem nauczyciela;
  karty zadaniowe stanowiące podstawową dokumentację świadczącą o rozwoju dziecka (projektowane karty uwzględniają indywidualny rozwój dziecka), samodzielna praca dziecka ze wsparciem nauczyciela;
 • aktywność twórcza dziecka o charakterze plastycznym, dramatycznym, ruchowym, muzycznym.


Zabawy  i obserwacje w ogrodzie.
Zajęcia popołudniowe 

 • podsumowanie dnia;
 • zabawy w kącikach zainteresowań;
 • czynności porządkowe.

Opracowano na podstawie „Management w przedszkolu”, Listopad 2009

Czas od – do

Aktywność dzieci

6.30 – 7.20

Pełnienie dziecięcych dyżurów,

zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela,

przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.

7.20 – 8.20

Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci

8.20 – 8.30

Zabawa ruchowa

8.30 – 9.00

Przygotowanie do śniadania,

śniadanie

9.00 – 9.20

Zajęcia dydaktyczne w sali lub w ogrodzie

9.20 – 11.10

Pobyt w ogrodzie,

czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się i rozbieranie),

spacery i wycieczki

11.10 – 11.20

Zabawa ruchowa

11.20 – 12.00

Przygotowanie do obiadu,

obiad,

czynności samoobsługowe, mycie zębów

12.00 – 12.20

Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela

12.20 – 14.15

Odpoczynek poobiedni – słuchanie muzyki lub bajek,

czynności samoobsługowe (rozbieranie się i ubieranie, toaleta)

14.15 – 14.25

Zabawa ruchowa

14.25 – 14.45

Podwieczorek

14.45 – 17.00

Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie,

zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela,

rozchodzenie się dzieci do domów.

Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w przedszkolu dla dzieci starszych

Poranek

 • zajęcia w zespołach i indywidualne inspirowanie przez nauczyciela swobodnych działań w kącikach zainteresowań; prowadzenie obserwacji, działania wspomagające rozwój dziecka – praca indywidualna;
 • wspólnie z nauczycielem lub indywidualnie porządkowanie kalendarza pogody, określenie i wyszukiwanie nazwy dnia tygodnia itp.;
 • zabawy i ćwiczenia poranne, projektowanie, organizowanie ćwiczeń przez dzieci do wybranej sekwencji melodycznej.

Zajęcia edukacyjne

 • Zajęcia wprowadzające w wybraną tematykę wszystkie dzieci – celem jest zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy; wzbudzenie odpowiednio wysokiego poziomu zainteresowania, które doprowadzi do przetwarzania informacji podczas działań indywidualnych i w zespołach. Zajęcia doskonalące umiejętności dzieci są prowadzone w zależności od potrzeb i możliwości dzieci w zespołach jednorodnych (o podobnym poziomie umiejętności, wspólnych zainteresowaniach) lub niejednorodnych (ich celem jest wspomaganie się wzajemne dzieci); zadania stanowią kontynuację rozpoczętego procesu poznawczego; koncentrują się na przetwarzaniu wiedzy, nabywaniu, doskonaleniu umiejętności dzieci oraz na współdziałaniu w zespole.
 • Zajęcia w kącikach edukacyjnych: stwarzanie sytuacji edukacyjnych – praca w parach, zespołowa ze wsparciem nauczyciela; praca z kartami zadaniowymi – samodzielne praca dziecka ze wsparciem nauczyciela; projektowane przez nauczyciela formy zadaniowe do pracy w kącikach edukacyjnych uwzględniają możliwości rozwojowe dziecka.

Zadania ujmowane są w kategoriach rozwojowo – dydaktycznych jako

 • zadania „kompetencje”- realizowane w strefie aktualnego rozwoju;
 • zadania „poczucie kompetencji” – ukierunkowane na kształtowanie gotowości specyficznej do wykonania określonego zadania;
 • zadania „możliwości” – realizowane w strefie najbliższego rozwoju; dziecko decyduje o wyborze zadania o określonym stopniu trudności;
 • autoprezentacja – aktywność twórcza dziecka (plastyczna, dramatyczna, ruchowa, muzyczna).


Zabawy i obserwacje w ogrodzie.
Zajęcia popołudniowe 

 • podsumowanie dnia, ustalanie planu na następny dzień i zapis propozycji;
 • zabawy w kącikach edukacyjnych;
 • czynności porządkowe.

Opracowano na podstawie „Management w przedszkolu”, Listopad 200

Czas od – do

Aktywność dzieci

6.30 – 7.20

Pełnienie dziecięcych dyżurów,

zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela,

przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.

7.20 – 8.20

Zabawy dowolne  podejmowane przez dzieci

8.20 – 8.30

Ćwiczenia poranne

8.30 – 9.00

Przygotowanie do śniadania,

śniadanie

9.00 – 9.40

Zajęcia dydaktyczne w sali lub w ogrodzie

9.40 – 11.10

Pobyt w ogrodzie,

czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się i rozbieranie),

spacery i wycieczki

11.10 – 11.20

Zabawa ruchowa

11.20 – 11.50

Przygotowanie do obiadu ,

obiad,

czynności samoobsługowe, mycie zębów

11.50 – 12.20

Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela

12.20 – 14.00

Zabawy w kącikach zainteresowań,

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci

14.00 – 14.15

Zabawa ruchowa

14.15 – 14.45

Podwieczorek

14.45 – 17.00

Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie,

zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela,

rozchodzenie się dzieci do domów.