U nas każde dziecko znajdzie coś interesującego!

Rekrutacja

Informacja dla Rodziców

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Płońsku, ul. Kolejowa 5, informuje Rodziców, że w związku z uruchomieniem procesu naboru dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022 podaje do wiadomości harmonogram rekrutacji.

Do pobrania –  Harmonogram rekrutacji (*.doc)

DATA

DZIAŁANIE

01.03. 2021 – 31.03.2021

WYDAWANIE WNIOSKÓW

01.03.2021–  09.04.2021

ZWROT WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

16.04.2021

ZEBRANIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

19.04.2021

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

do 26.04.2021

SKŁADANIE WNIOSKÓW DO KOMISJI REKRUTACYJNEJ O UZASADNIENIE ODMOWY PRZYJĘCIA KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA

do 04.05.2021

SKŁADANIE ODWOŁAŃ DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Materiały do pobrania